Poznaj nas bliżej

Działamy na terenie województwa Wielkopolskiego od 2006 r. wykonując projekty jak i realizacje obiektów mieszkalnych, takich jak domy jednorodzinne, czy kamienice. Specjalizujemy się we wdrażaniu nowych technologii z zakresu ograniczenia zużycia energii konwencjonalnych. Nasze obiekty cechują się niskim współczynnikiem zapotrzebowania na ciepło, zapewniając wysoki komfort cieplny dla użytkowników budynku. Nasze działanie w sferze budownictwa to również projekty budowano-architektoniczne. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na optymalizacje kosztów budowy.

Firma Ad-Wa została założona jako firma projektowa. W kolejnych latach rozszerzyliśmy swoją działalność o usługi kierownika budowy. Następnym krokiem było rozszerzenia usług o generalne wykonawstwo obiektów  budowlanych np.: domów jednorodzinnych. W zależności od zamówienia od stanu surowego do wykończonego.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Nasze realizacje


Dlaczego warto do nas przyjechać?

Zapraszamy do spotkania w siedzibie naszej firmy. Na miejscu otrzymasz od nas wszelkie niezbędne informacje dotyczące najbardziej optymalnych rozwiązań funkcjonalnych i estetycznych dla Twojego przyszłego Domu. Udzielimy Ci także profesjonalnych porad związanych z jego budową, takich jak optymalizacja kosztów, względy estetyczne, czy trwałość konstrukcji.

Porady

Większość z inwestorów, jak pokazuje praktyka,  zaczyna oszczędzać w fazie projektu. Zamierzają tylko uzyskać pozwolenie na budowę myśląc, że z całą resztą poradzą sobie sami. Wpływom inwestorów ulegają często projektanci, stąd projekty nie zawierają podstawowych rzeczy, takich jak:
  • doboru materiałów do izolacji termicznej, lub materiałów izolacyjno-konstrukcyjnych (określających współczynnik U)
  • niezbędnych rysunków szczegółowych
  • doboru okien, drzwi i innych przegród (określających współczynnik U)
Tych braków w projekcie nie nadrobi nigdy nawet dobry rzemieślnik. Rzeczywisty stan wykonania budynku poznamy dopiero po rozpoczęciu eksploatacji, kiedy to już bardzo często jest za późno wprowadzanie poprawek. Inwestor stwierdza canto bardzo wysokie koszty eksploatacji budynku (głównie wysoki koszt ogrzewania).
Przed rozpoczęciem budowy domu trzeba poświęcić dużo czasu na zgromadzenie i uzyskanie niezbędnych pozwoleń i dokumentów. Zawsze trwa to kilka miesięcy. Dlatego jeżeli planujesz rozpocząć budowę swojego domu z początkiem wiosny, lepiej zacząć załatwiać formalności już na jesieni, a zakup działki zaplanować o rok wcześniej. Jak mowi ludowe powiedzenie „pośpiech złym doradcą". Podstawowym obowiązkiem inwestora jest zdobycie pozwolenia na budowę. Jest to decyzja administracyjna wymagana przy budowie domu jednorodzinnego, jak i każdego innego budynku, zezwalająca Inwestorowi na rozpoczęcie prac budowlanych. Pierwszym krokiem do zdobycia pozwolenia na budowę jest wizyta w wydziale architektury urzędu gminy, gdzie trzeba sprawdzić czy nasza działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Większość gmin nie ma jednak miejscowych planów zagospodarowania terenu. W takim przypadku trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i dołączyć ją do wniosku o pozwolenie na budowę. Kiedy inwestor musi wystąpić o warunki zabudowy, dobrze jest zasięgnąć porady specjalisty aby warunki były sporządzone pod nasze oczekiwania. Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w starostwie właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. W specjalnym formularzu należy wskazać dane inwestora, opisać rodzaj inwestycji budowlanej, podać adres planowanej budowy domu jednorodzinnego i numer działki ewidencyjnej.

Do wniosku o pozwolenie na budowę domu należy dołączyć:
  • Projekt budowlany (4 egzemplarze) wraz z opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami. Kompletny projekt dostarczy projektant,
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • Ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli wynika to z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • Inne dokumenty wymagane przez organ w związku ze specyfiką budowy.
  1. Rozpoczęcie robót budowlanych zgłaszasz z wyprzedzeniem 7 dni w urzędzie gminy. Przy tym zgłoszeniu przedstawiasz w gminie dziennik budowy wraz z oświadczeniami kierownika budowy (może to być osoba z firmy wynajętej do wybudowania budynku) i inspektora nadzoru (obydwaj muszą mieć wymagane uprawnienia) zawierającymi podjęcie się obowiązków na Twojej budowie. Inspektor nadzoru jest wymagany tylko na budowie budynków wielkokubaturowych (>2,5 tys. m3 lub wysokości >15m). Urząd pieczętuje dziennik budowy, który od tej pory powinien być zawsze na terenie budowy. W przypadku domu jednorodzinnego budowanego systemem gospodarczym inspektor nadzoru nie jest wymagany.
  2. Rozpoczęciem budowy, które musi nastąpić w ciągu 2 lat od daty wydania pozwolenia, może być ogrodzenie placu budowy czy wytyczenie budynku przez geodetę. Na placu budowy musisz jeszcze ustawić tablicę informacyjną z danymi inwestora, wykonawcy, kierownika budowy, projektanta i telefonami alarmowymi.
  3. Kierownik budowy odpowiada za wszelkie prace wykonawcze, natomiast działający w Twoim imieniu inspektor nadzoru dokonuje odbioru w/w robót. Pozostałymi osobami na budowie są projektanci prowadzący nadzór autorski, a więc: architekt, konstruktor, inżynier sanitarny, inżynier instalacji elektrycznych itd.

Referencje


Zadźwoń do nas

Zachęcamy Cię do nawiązania z nami kontaktu. Istnieją kwestie, które najłatwiej omówić podczas bezpośredniej rozmowy. Dlaczego? Podczas rozmowy łatwiej nam jest zrozumieć Państwa oczekiwania, wyjaśnić szczegóły procesu budowy domu, pokierować do stosownych urzędów, czy pomóc wypełnić dokumenty.

Kontakt
Ad-Wa Adrian Wawrzyniak

Adres: ul. Powstancow Wielkopolskich 15

62-050 Mosina (wielkopolskie)

Telefon: 509 868 353
E-mail: wadrian@onet.eu


Szanowni Państwo! W celu polepszenia jakości świadczonych usług i w przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego. Prosimy o podanie w treści informacji numeru telefonu. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i udzielimy wszelkich wyjaśnień związanych z naszą ofertą.